LỜI KINH TRONG LÒNG TAY


“Người nhìn không thấu thường rất yếu mềm và dễ bỏ cuộc trong
những việc làm thiện, nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên trì khi theo đuổi
những thứ phù hoa trần tục; họ như người mù, đi lạc vào nơi hiểm nguy
nhưng không biết để còn tìm cách thoát ra mà tự cứu lấy bản thân”.(1)
Nhìn vào thứ mà một người đang kiên trì theo đuổi, có thể biết được
một phần của người đó; và khi nhìn vào thứ mà người đó đã dễ dàng
quay lưng từ bỏ, có thể biết được phần còn lại của họ.


Có lẽ chúng ta, ai cũng từng ra sức can ngăn một người nào đó, muốn
họ dừng lại, vì sợ rằng, khi làm điều ấy họ sẽ khổ đau, chúng ta quả quyết,
thứ mà họ cần khi đó là dừng lại; nhưng thật ra, đau khổ mới chính là
thứ mà họ cần ngay thời điểm đó, vì nếu chưa bị đau khổ bởi chính hành
động của mình, thì những người chung quanh có nói thế nào họ cũng sẽ
không dừng lại. Con người thường vậy, chỉ nhận biết thật sâu sắc điều gì
đó thông qua kinh nghiệm của chính mình. Và bản mỗi thân chúng ta
cũng đã nhiều lần bỏ qua sự can ngăn của những người chung quanh,
mãi đến khi thật đau mới chịu dừng lại.


Điều tốt nhất để một người trở nên vững chãi hơn không phải là lời
khuyên của người khác mà là từ những lần ngã xuống của mình.
Khi bị mũi tên mang đầy chất độc phù phiếm từ cuộc sống bay đến
cắm sâu vào tim rồi ngã gục, con người mới trở nên tỉnh táo hơn.
Quá trình tồn tại của một người thực ra chỉ là một quá trình tổn thương
và chữa lành, chỉ là người cần nhiều thời gian hơn người khác.
Khi chúng ta không đủ mạnh mẽ và hiểu biết, việc tốt nhất mà chúng
ta có thể làm được là làm tổn thương chính mình.


Người đang kiên trì theo đuổi điều gì và đã dễ dàng quay lưng từ bỏ
điều gì?


Núi mưa. Vô Thường.


Núi.30.11.2020
Om Mani Padme Hum


[1] Nguyên Hán văn: 若人無智眼,於欲常愛念,亦如彼盲者,墮險而無
捄。Dòng thứ 27 và 28, khung thứ 2, trang 473, bộ kinh mang mã số 0728, 諸
法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s