ĐỌC KINH CÓ ÍCH GÌ?

Chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ
đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc Kinh – dù những cuốn kinh
sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng
cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc kinh.
Một ngày cậu hỏi sư phụ: ” Thưa sư phụ, con đã cố gắng đọc
những quyển sách như sư phụ nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có
những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp kinh sách lại thì quên nó
ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?”.
Vị sư phụ liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói:
“Con hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về
giúp ta nhé!”.
Vị tiểu hòa thượng làm theo lời dặn, nhưng toàn bộ nước chảy
ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Sư phụ liền cười và nói: “Lần
sau con cần đi nhanh hơn nữa”. Rồi ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ
để đi lấy giỏ nước khác.
Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng
khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ: “Chúng
ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được”, và cậu định đi lấy
cái xô để chứa nước.
Vị sư phụ liền nói:
“Ta không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ
kia. Con có thể làm được điều này, do con chưa cố gắng hết sức
đấy thôi”. Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy
nước lần nữa.
Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời
sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ
trước khi cậu về đến nhà. Tiêu sư phụ nói: “Sư phụ nhìn này, thật
là vô ích!”.
“Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!”, vị sư phụ nói.
Tiểu sư phụ liền nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy
rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ
kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ.
“Đó là tất cả những gì xảy ra khi con đọc Kinh. Có thể con không
hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, Kinh sách sẽ làm
thay đổi bên trong tâm hồn của con, như nước đã làm sạch giỏ than
kia vậy”.
Quán Tâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s