BIẾT VÀ HÀNH PHẢI HỢP NHẤT


Dù tại gia hay xuất gia, chúng ta đến với đạo Phật nhưng chỉ biết những
hình thức cúng kiến, lễ lạy, cầu nguyện mà thôi, không chịu tìm hiểu xem
Ðức Phật dạy những gì để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, tìm hiểu xem
đâu là chánh pháp, điều gì là Chánh kiến thì khổ đau vẫn hoàn đau khổ,
theo đạo Phật như thế thì không lợi lạc gì bao nhiêu và … có khác chi bao
người không biết đến Phật Pháp?
Một người Tu còn cần phải có ít nhất những đức tính

 1. Biết làm phước, bố thí
  Có những người học (đọc) nhiều Kinh sách, hiểu biết Giáo lý, nói Đạo rất
  hay, nhưng không biết làm phước, bố thí mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám
  chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.
 2. Nói lời ái ngữ
  Có người theo học Đạo lâu năm mà không giữ gìn Khẩu nghiệp, ăn nói
  xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.
 3. Từ, Bi, Hỷ, Xả
  Thiếu 4 đức tính này thì chưa phải là kẻ Tu hành
 4. Khiêm cung và lễ độ
  Càng Tu thì cái Ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác,
  nhất là các bậc Trưởng thượng.
 5. Rõ biết rằng mục đích của đường đời là thoả mãn sáu căn
  Mục tiêu của đường Tu là thu thúc sáu Căn, đặc biệt là Ý căn.
  Hạnh phúc của đường đời là tận hưởng sáu trần. Còn hạnh phúc của
  đường Tu là vô nhiễm và ung dung trước sáu trần.
  Nếu chưa có những đức tính và tâm hạnh kể trên thì có thể nói là chưa
  biết Tu hoặc Tu chưa đủ để chuyển hóa Tâm tánh. Hãy tự xét lại, nhìn lại
  mình xem, mình đã Tu tập đến đâu để dừng lại sửa ngay sơ sót, nếu chỉ Tu
  trên hình thức suông, không quan xét lại mình, có khi uổng phí một kiếp
  người may mắn biết Phật Pháp.
  Phật Pháp thì bao la nhưng hãy bắt đầu thực tập từ những gì căn bản nhất.
  Điều căn bản mà chưa làm được thì dẫu biết những Triết lý cao siêu cũng
  chỉ là đang diễn tả về những chiếc bánh vẽ thật hay mà không nếm được
  hương vị thật của chiếc bánh :
 • Trì giới cho ta một Tâm thức an lành.
 • Nhẫn nhục cho ta sự Khiêm tốn, nhẫn nại
 • Tinh tấn để từ bỏ mọi dính mắc, biếng lười
 • Bố thí để buông xả sự bo bo, tham luyến.
 • Thiền định để thấy rõ bản ngã, cái tôi là gốc rễ của mọi buộc ràng, đau
  khổ.
 • Trí tuệ để chiếu rọi và xua tan bóng tối si mê.
  Mừng cho ai biết trở về Từ nơi Chánh Niệm Bồ-đề nở hoa..
  Kính chúc tất cả một ngày mới trong Chánh Niệm An Lành…
  Như Nhiên- Thich Tánh Tuệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s