NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC THẬT SỰ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ?


Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo
đoan chánh, xinh đẹp. Những người này có sự giàu sang, quyền quý và sở
hữu nhiều tài sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ít tai nạn, bệnh tật. Một
số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng.
Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân – quả của nhiều sự việc, hành vi, suy
nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời.
Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thật sự toàn diện và
đúng đắn. Có lần, Đức Phật cùng các vị tỳ kheo ngang qua một khu trang
trại rộng lớn, thấy ông chủ trại giàu có khổ não, đau buồn vì bị mất những
con bò.
Đức phật dạy:
“Các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng
sở hữu gì cả, chẳng có gì trói buộc cả. Còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ
để lo lắng, phiền muộn”.
Người có phước đức, bồ tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư phật hộ niệm
không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn.
Mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời
như những người bình thường khác, nhưng có một cái khác biệt là thông
qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ, họ
vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến.
Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ
đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện, họ chẳng giác ngộ mà ngày càng
chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ.
Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không
có đủ phước đức. Như thế, Phước đức ở đây chính là Phước Trí vậy!!
Bề ngoài tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội nhưng
những thứ đó đều không thật sự quan trọng, điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi
hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có được
sự giác ngộ về hoàn cảnh, cuộc sống của chính mình.
Phước đức ở đây chính là trí tuệ để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự
thật ở trong chính cuộc đời của mình và từ đó mà tăng trưởng thiện căn,
phước lành và trí tuệ.
Hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau, phiền muộn, hạnh phúc và sướng
vui.
Giới Đinh Tuệ
Namo Buddhaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s