LỜI PHÁT NGUYỆN VĨ ĐẠI CỦA NGÀI XÁ LỢI PHẤT

Kính bạch Thế Tôn: lúc nào con cũng xem mình như là đất, đất bình an
hoan hỷ khi bị người khác dẫm đạp đi lên. Con cũng vậy, con xin được bình
an hoan hỷ khi có người xem thường dẫm đạp. Đất sẽ đón nhận những rác
rưởi bẩn thỉu mà người vất bỏ lên nó. Con cũng xin rộng lòng đón nhận
những ý nghĩ xấu cho con hay những lời nhục mạ nặng nề.

Bạch Thế Tôn! Cũng như đất chịu đựng sự cày xới để mọc lên những
vườn cây trái ngọt hay ruộng lúa thơm ngon. Con cũng xin chịu đựng sự tổn
thương để vững bước mang cho đời những niềm vui hạnh phúc.

Bạch Thế Tôn! Cũng như đất nâng niu đỡ đần cuộc sống mọi loài trên đất.
Con cũng xin tôn trọng đỡ đần bất cứ ai cần đến con trong cuộc sống này.

Bạch Thế Tôn! Con xem mình như thanh niên chiên-đà-la làm những việc
hèn mọn nhất trên đời là đổ rác hay ghánh phân vui vẻ chịu người sai bảo.
Con cũng xin làm những việc hèn mọn nhất để được làm vui lòng người.

Bạch Thế Tôn! Con xin xem mình như cái giẻ lau xoá đi dơ bẩn của đời
và lấy sự dơ bẩn đó về mình. Con cũng xin nhận lấy mọi đều xấu xa bẩn thỉu
để cho đời được thêm sạch mát lành.

Bạch Thế Tôn! Con xem mình như nước để rửa sạch cho đời rồi phần
mình chảy ra cống rãnh. Con xin được phụng sự cho đời và còn mình trôi
vào quên lãng mà thôi.

Bạch Thế Tôn! Con xem mình như củi lửa thắp lên ánh sáng và đun nấu
thức ăn giúp ích cho đời rồi phần mình xin trở về tro bụi bay xa.

Bạch Thế Tôn! Con xem mình như gió thổi mát lòng người những buổi
trưa hè đem đến cho đời những cơn mưa phơi phới rồi phần mình tan vào
cõi vắng hư vô.

Bạch Thế Tôn! Con xem thân này là vô thường ngày nào thành đất bụi
bên đường. Từng ngày sống là sự đòi hỏi của ăn uống thở và đủ mọi thứ
cung phụng vất vả.

Bạch Thế Tôn! Với suy nghĩ như vậy lòng con không xem thường hay ác
ý với bất cứ ai. Với bất cứ chúng sanh nào lòng con chỉ có tình thương tràn
ngập đến muôn loài. Mong cho muôn loài thương yêu nhau và tu theo thánh
đạo giải thoát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s