NĂM CẤP ĐỘ TỰ THẤY LỖI MÌNH


Có năm trình độ “Tự Thấy Lỗi Mình” để chúng ta đối chiếu với sự tu tập
của chính mình:

 1. Trình độ tu khá: Thấy được lỗi khi nó còn trong thầm kín, chưa phát
  khởi ra mình đã thấy.
  Đây là những lỗi dạng tiềm ẩn, rất khó thấy, phải là người rất có trí tuệ
  mới đạt được trình độ này.
 2. Trình độ tu trung bình: Khi lỗi khởi ra tâm rồi mình mới thấy.
  Ví dụ, mình giận ai đó, cái giận vừa xuất hiện trong tâm thì lập tức thấy
  được ngay. Người tu trung bình thì cái giận khởi ra trong tâm mới nhìn thấy.
  Còn người tu khá thì cái giận chưa khởi, chưa thấy giận người nhưng đã biết
  có cái giận đang ở thầm kín trong tâm.
 3. Trình độ tu kém: Khi lỗi lầm phát khởi ra ngoài bằng thái độ, lời nói,
  việc làm thì mới nhận ra.
  Ví dụ, mình đi chùa cùng nhóm bạn, trong lúc mình đi dạo quanh chùa
  thì đến giờ ăn trưa mà mình không biết. Đến khi mình về thấy mọi người đã
  ăn xong hết cả, chẳng ai nhớ tới mình nên mình giận, trách móc, khó chịu.
  Sau khi trách móc, vùng vằng và khó chịu xong thì mới thấy là mình vừa
  giận thì đó là trình độ tu kém.
 4. Trình độ thứ tư: Lỗi của mình đã khởi ra ngoài bằng thái độ nhưng
  vẫn không tự thấy được, phải nhờ người xung quanh chỉ cho thì mới
  biết.
 5. Tệ hơn nữa là trình độ thứ năm: Tối ngày đi “”rình”” lỗi của người khác,
  ai làm gì mình cũng biết, người này ốm đi mấy ký, mập lên mấy ký,
  người kia sân si ra sao, tham lam thế nào mình đều biết hết.
  Luôn thấy lỗi người nhưng đối với bản thân thì lúc nào cũng thấy mình
  hiền lành, tốt bụng, không có lỗi lầm gì hết. Nếu người khác có thương tình
  chỉ lỗi cho thì mình cũng không bao giờ nhận, không thấy đó là lỗi…”
  Trích sách : Tương Đồng & Dị Biệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s