BẠN BIẾT YÊU CHÍNH MÌNH

KHI BẠN BIẾT YÊU CHÍNH MÌNH
Khi bạn biết yêu chính mình, người thật sự yêu bạn sẽ xuất hiện.
Khi bạn biết yêu chính mình, bạn sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn
thương bạn.
Khi bạn biết yêu chính mình, bạn sẽ chăm sóc tốt cho cơ thể mình hơn,
bạn hiểu rằng “một trí tuệ minh mẫn chỉ có thể ở trong một cơ thể khỏe
mạnh”.
Khi bạn biết yêu chính mình, bạn sẽ chấp nhận con người của bạn, bạn
không so sánh nó với người khác. Bạn sẽ phát huy hết tất cả những gì mình
có và bạn chủ động rèn luyện điều bạn còn thiếu.
Khi bạn biết yêu chính mình, những gì người khác nghĩ về bạn không
quan trọng đâu, quan trọng là bạn nghĩ gì về chính mình.
Khi bạn biết yêu chính mình, bạn sẽ sống cuộc đời mà mình muốn, bạn
bước ra vùng an toàn của bản thân, bạn trở thành một điều gì đó lớn hơn
bản thân mình, bạn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Khi bạn biết yêu thương chính mình. Dành thời gian quay vào bên trong
quan sát, chăm sóc, tưới tẩm cho tâm hồn thì chắc chắn hạt giống thiện lành,
hạnh phúc sẽ thường trực bên cạnh bạn, cùng bạn vững chãi, thảnh thơi đi
về phía trước.
Yêu thương chính mình không phải là ích kỷ. Khi bạn yêu thương chính
mình bạn sẽ an vui hạnh phúc từ trong nội tâm và lan tỏa hạnh phúc ấy đến
những người bên cạnh bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s