LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


“Như sức mạnh của bầy ngựa hoang băng qua thảo nguyên, như sự hung
bạo của biển lửa dữ tràn qua núi, không gì ngăn cản được; thời gian mang
cái chết tràn qua nhân gian này cũng vậy, không ai ngăn cản được.”
Có thể đi qua những nông sâu của cuộc sống, rồi quay nhìn lại để hiểu
lòng người.
Có thể đi qua những khó khăn, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng mình.
Nhưng không thể đi qua cái chết, rồi quay nhìn lại để hiểu cuộc sống.
Cách duy nhất để hiểu cuộc sống là “sống”.
Thời gian đẩy mỗi người đi về phía hư vô, rồi không quên xóa hết từng
dấu chân phía sau lưng họ. Thời gian như con đường một chiều, không cho
người quay lại.
Khi càng sống trọn vẹn, tiếc nuối càng ít, nỗi lo sợ cái chết càng nhỏ.
Thời gian là con đường một chiều, không quay lại, không cho phép ai
quay lại.
Cách duy nhất để hiểu được cuộc sống là “sống”.
Mong người luôn an.
Vô Thường.
Núi. Ngày cũ.
Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s