MƯỜI PHẬT DUYÊN

 1. Trong Tâm Có Phật Chính Là Phật Duyên
  Phật vô xứ bất tại, tu Phật không ở vẻ bên ngoài mà ở tại trong tâm, bạn
  có tâm như thế nào, có tin Phật tồn tại hay không… chỉ cần trong tâm có Phật
  chính là đang kết duyên với Phật.
 2. Vứt Bỏ Đi Cái Dục Vọng Xấu Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên chính là giảm bớt những dục vọng quá đà. Trong kinh Phật
  nói chưa đoạn đứt tự ngã, tình ái, thì khó nhập cảnh giới thuần tịnh. Tất cả
  những đau khổ của con người đều do việc theo đuổi những thứ sai trái. Sự
  cố chấp của ngày hôm nay có thể tạo thành sự hối hận của ngày hôm sau.
  Nếu như bạn không đem lại phiền não cho chính bạn thì người khác cũng
  chẳng bao giờ có thể đem lại phiền não cho bạn. Mọi thứ đều là vì nội tâm
  của bạn không dứt bỏ được cái dục vọng xấu. Có thể buông bỏ được dục
  vọng xấu đó cũng chính là có duyên với Phật.
 3. Đối Diện Với Cuộc Sống Một Cách Bình Hòa Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên chính là một loại tâm thái bình hòa. Tư tưởng của con người
  thường không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ càng dễ
  làm người ta mất phương hướng.
  Con người ta nếu trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh
  khắc thanh nhàn, không những mất đi niềm vui trong cuộc sống mà còn đem
  lại sự căng thẳng và phiền não.
  Phật dạy chúng ta biết cách dùng cái tâm bình lặng để nhìn nhận cuộc
  sống được và mất. Bình hòa đối diện với cuộc sống đó chính là có duyên với
  Phật.
 4. Có Trách Nhiệm Với Việc Làm Của Mình Là Phật Duyên
  Phật duyên chính là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Người có
  tâm Phật không nhìn vào sai lầm của người khác, nếu chỉ nhìn vào sai lầm
  của người khác thì không nhìn thấy được sai lầm của mình.
  Do vậy cần phải hiểu rõ bản thân, nhìn rõ những việc mình cần làm cũng
  như hậu quả của nó, bởi vì bạn cần có trách nhiệm với cái hậu quả đó. Đừng
  để cuộc đời của bạn lãng phí vào nơi mà bạn nhất định hối hận. Có trách
  nhiệm với việc làm của mình chính là có duyên với Phật.
 5. Có Tín Niệm Tốt Lành Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên là trong tâm có tín niệm. Trong lúc bạn đau khổ nhất chỉ cần
  bạn có niềm tin rằng đau khổ không phải là mãi mãi bạn nhất định sẽ có sức
  mạnh để chiến thắng đau khổ, đây chính là một dạng tín niệm.
  Có thể nói tín niệm chính là con đường chủ đạo của đời người, thành Phật
  hay thành ma cũng chính là ở tại một niệm, nếu có tín niệm tốt đó cũng chính
  là có duyên với Phật.
 6. Làm Việc Có Trí Huệ Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên là trí huệ thông suốt đại ngộ. Trong cuộc sống, nếu có thể
  dùng trí huệ để nhìn nhận vấn đề thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian
  và công sức, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền não và ràng buộc, lại còn
  có hiệu quả làm ít hưởng nhiều.
  Nhận biết bản thân, hàng phục chính mình là trí huệ. Nếu có được dạng
  trí huệ này mới có thể thay đổi người khác, chỉ biết nói không biết làm không
  phải là trí huệ chân chính. Người hiểu được nhìn đời bằng trí huệ, làm việc
  có trí huệ cũng chính là có duyên với Phật.
 7. Giỏi Điều Phụ Thân Tâm Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên là điều phục thân tâm, điều phục chính là sự rèn luyện trí
  huệ, cũng chính là tích lũy năng lượng, nó dùng ngọn lửa vô hình làm tan
  chảy băng đá. Điều phục có thể sẽ khiến bạn đau khổ lúc ban đầu, nhưng
  những ngày sau nó tất thành mật ngọt.
  Điều phục không giống với trốn chạy, bởi vì trốn chạy là sự thất bại của
  ý chí, mà điều phục lại là không quên sứ mệnh của bản thân, làm cho ý chí
  thêm kiên định, thêm chữ Nhẫn. Hãy học cách cảm ơn những người đem lại
  cho bạn nghịch cảnh. Giỏi điều phục, tiết chế cũng chính là có duyên với
  Phật.
 8. Rộng Lượng Đối Với Người Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên là biết rộng lượng. Từ bi chân chính không phải là yêu thương
  những người yêu thương bạn mà còn phải khoan dung và yêu quý những
  người đối lập với bạn. Hãy yêu người khác như yêu chính bản thân mình.
  Trong lúc người khác vì một sự hiểu lầm nào đó mà đối xử không tốt với
  bạn, cần phải đem cái tâm từ bi mà bao dung người đó. Hãy đem lý trí để
  cảm hóa người đó. Rộng lượng đối với người cũng chính là có duyên với
  Phật.
 9. Biết Chờ Đợi Chính Là Phật Duyên
  Lúc cơ duyên ở tại nhân gian đã thành thục, Phật duyên tự nhiên sẽ đến
  bên chúng ta.
  Chưa có duyên không có nghĩa là không bao giờ có duyên, mỗi người
  đều có Phật tính, ai cũng có tâm tu Phật. Biết ơn hoàn cảnh xung quanh cho
  dù là nghịch cảnh, biết chờ đợi Phật duyên tới cũng chính là có duyên với
  Phật.
 10. Thiện Từ Chính Là Phật Duyên
  Phật duyên là thiện, tức là sống thiện đã hướng tới Phật duyên, là gieo
  mầm nhân quả cơ duyên với Phật Pháp rồi.
  Pháp Duyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s