HẠT TÁO

Tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ
vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác.
Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin
một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau:
“Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi,
hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí
quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không
được truyền lại cho hậu thế”.
Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người
tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo.
Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên
trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói:
“Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới
có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng
được hạt giống này”.
Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ
ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa:
“Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của
người khác… Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này”.
Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt, ông nghĩ
bụng: May ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có
thể hội đủ điều kiện. nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng
lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã có một
lần gian lận trong chuyện tiền bạc. không còn tìm được người nào có thể
thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến cho
vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông
cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha…
Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên:
“Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng. Các ngài không hề thiếu thốn
điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì
các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người
khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì
lại bị các ngài nghị án treo cổ…”.
Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm. Ông ra lệnh
phóng thích cho người ăn trộm.
Hạt giống Bình An đó chỉ có thể nảy mầm thành cây và mang lại hoa trái
là nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó.
Ðất đai thuận tiện để cho hạt giống của Bình An ấy được nảy mầm, chính
là lòng sám hối thực sự. Sám hối nghĩa là biết chấp nhận chính bản thân và
sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho người khác.
Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới dễ dàng
cảm thông và tha thứ cho người. Và có cư xử như thế, chúng ta mới thấy
được hạt giống Bình An nảy mầm trong tâm hồn chúng ta và mang lại hoa
trái cho người xung quanh.
Phạm Minh Luân sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s