TU HÀNH TRONG TỪNG GIÂY PHÚT


Nếu chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc và đau khổ là những tài sản cá nhân,
thì chúng ta sẽ bị phiền phức. Và những thứ này cứ nối tiếp nhau trong một
chuỗi vô tận. Đây là những gì xảy ra trong phần lớn chúng ta.
Nhưng thời nay, các vị thầy không thường nói về tâm khi họ thuyết giảng.
Họ không nói chân lý. Nhưng con người nên lắng nghe chân lý. Một vị thầy
chân chánh không chỉ nói từ trí nhớ, mà nói chân lý. Một tu sĩ chân chánh
không nói chuyện như thế. Ông ta nói chân lý – thực chất của sự việc.
Nếu bạn hiểu Phật pháp bạn nên tu hành y theo đó. Bạn không cần trở
thành một người xuất gia, mặc dù đời sống xuất gia là một đời sống lý tưởng,
thích hợp nhất cho sự tu hành. Để thật sự tu hành, bạn cần phải buông bỏ
sự rối ren của thế gian, buông bỏ gia đình và tài sản, và đi vào rừng. Đó là
cách tốt nhất để tu hành. Nhưng nếu chúng ta đã có gia đình và trách nhiệm
chúng ta làm sao để tu hành?
Có người nói rằng người tại gia khó có thể tu hành. Nhưng bạn nghĩ xem,
nhóm người nào đông đảo hơn, tại gia hay xuất gia?
Có quá nhiều người tại gia hơn là người xuất gia. Rồi bây giờ, nếu chỉ có
người xuất gia tu hành thôi, thì sẽ có rất nhiều sự lầm lẫn hay vô minh trong
xã hội. Cho nên, xuất gia không phải là một giải pháp !
Là một tăng sĩ mà không tu hành sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bạn thật sự
hiểu biết Phật Pháp, thì bất kể bạn đang làm nghề gì hay chức vụ gì trong xã
hội, bạn vẫn có thể tu hành trong từng giây phút.
Ajahn Chah | Minh Vi chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s