Phật Dạy: Hôn Nhân Sẽ Tốt Đẹp Khi Vợ Chồng Cùng Có Niềm Tin, Giữ Giới, Bố Thí, Trí Tuệ


Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, ở
vườn Nai. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến đảnh
lễ Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn:

 • Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho con khi con còn
  trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý
  nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con
  muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong
  những đời sau nữa.
  Nữ gia chủ mẹ Nakulà cũng bạch Thế Tôn:
 • Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakulà,
  khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến chồng
  con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế
  Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt
  nhau trong những đời sau nữa.
 • Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong
  đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai
  người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì
  trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng
  được thấy mặt nhau.
  (Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Xứng đôi)
  LỜI BÀN:
  Tình nghĩa vợ chồng khi đã kết tóc xe duyên thì không chỉ nguyện ước
  sống mãi bên nhau cho đến đầu bạc răng long mà còn nguyện cùng nhau đi
  cho đến sơn cùng thuỷ tận. Đây cũng là mong ước, tâm nguyện chân thành
  đồng thời cũng là điệp khúc muôn thuở của tất cả những người đang yêu.
  Tuy nhiên, giữa ước mơ và thực tại là một khoảng cách xa vời. Khi đã thực
  sự chung sống, chẳng khó khăn gì để mọi người nhận ra một sự thật rằng:
  hạnh phúc tuy có đấy nhưng quá đỗi mong manh, khó tìm nhưng lại dễ mất.
  Tuyệt vời thay cho gia đình Nakulà, sống chung mà chẳng có điều gì xâm
  phạm lẫn nhau cho dù trong ý nghĩ. Cố nhiên là họ yêu thương nhau nhưng
  cốt tuỷ của vấn đề ở chỗ là họ thực sự hiểu nhau. Yêu thương và hiểu biết
  lẫn nhau là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia
  đình. Chúng hỗ tương, khắng khít và chẳng thể tách rời. Bởi yêu thương mà
  thiếu hiểu biết thì tình thương ấy sẽ trở thành sự trói buộc. Sẽ không đủ sức
  mạnh để tin yêu, thông cảm, tôn trọng, tha thứ và bao dung… nếu không
  thực sự hiểu biết lẫn nhau.
  Vun bồi những chất liệu nuôi dưỡng tình yêu nhằm giữ gìn hạnh phúc
  gia đình, theo quan điểm của Thế Tôn, cả hai người phải nỗ lực tu tập về tín,
  giới, thí và tuệ. Tin tưởng nơi chính mình và người bạn đời của mình; tự
  nguyện gìn giữ phẩm hạnh, thuỷ chung son sắt; hỷ xả và tha thứ những lỗi
  lầm của nhau; hiểu biết nhau thật sự là bí quyết để nuôi dưỡng tình yêu
  nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc.
  Trong bối cảnh xã hội phát triển, khi xu thế ly hôn, đổ vỡ hạnh phúc gia
  đình ngày một gia tăng như hiện nay, thiết nghĩ sự tu tập theo lời Phật dạy
  như trên để hàn gắn những tổn thương, giữ gìn hạnh phúc gia đình là cẩm
  nang không thể thiếu đối với mọi người, nhất là những người con Phật.
  QUẢNG TÁNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s