NĂNG LƯỢNG BẠN HẤP DẪN NHỮNG NGƯỜI GIỐNG BẠN

Trường Năng lượng của Con người là thứ Vô hình. Nhưng có ảnh hưởng
to lớn đến Cuộc sống của Chúng ta.
Trường Năng lượng được hình thành như thế nào?
Quan niệm, tín ngưỡng, hoàn cảnh, bạn bè, các loại dục vọng… của Bạn
đều sẽ góp phần tạo nên trường Năng lượng của Bạn.
Một Người có Tu dưỡng, có đạo đức thì trường Năng lượng của Người
này là Tốt sẽ hấp dẫn những việc tốt, hấp dẫn vận khí tốt !
Trái lại, một Người nếu như có trường năng lượng không tốt thì những
sự tình không tốt như oán hận, phẫn nộ, đố kỵ… sẽ luôn xảy đến với Người
đó, cái gì cũng đều không thuận lợi.
Bởi vì, sự phẫn nộ sẽ hấp dẫn những sự việc mà khiến Bạn càng phẫn nộ
hơn.
Đây chính là quy luật.
Vậy thì, cái gì có thể ảnh hưởng đến trường Năng lượng của Chúng ta?
Thứ nhất : Thiện niệm
Bạn nghĩ điều gì, Bạn tin tưởng vào điều gì thì Bạn sẽ có trường Năng
lượng của cái đó.
Tư tưởng của Bạn sẽ hấp dẫn những thứ mà Bạn mong muốn:

 • Tư tưởng theo hướng tích cực thì trường Năng lượng của Bạn cũng sẽ
  theo hướng tích cực. Tư tưởng là những mặt trái, tiêu cực thì trường Năng
  lượng của Bạn sẽ là mặt trái tiêu cực.
  Cho nên, muốn làm tăng thêm năng lượng thuần chính thì phải có tư
  tưởng tích cực chính diện.
  Người có ý thức kiếm tiền sẽ thường xuyên thu hút tiền bạc mà có ý nghĩ
  về nghèo khó thì sẽ đưa tới sự nghèo khó. Thông qua tư tưởng, ngôn ngữ và
 • Trong Không gian Vũ trụ có một Quy luật rất to lớn là quy luật của sự
  Tương đồng.
  Bạn muốn điều gì, tư tưởng của Bạn phát phóng ra trong Không gian Vũ
  trụ, Vũ trụ sẽ đáp ứng thứ mà Bạn mong muốn theo ý nghĩ của Bạn.
  Vũ trụ là hình tròn, Vũ trụ có luật Nhân Quả, có trả giá thì có hồi báo.
  Yêu thương Người khác, Người khác mới Yêu thương Bạn. Giúp đỡ
  Người khác, Người khác mới giúp đỡ Bạn.
  Trong cuộc sống, Bạn sẽ thấy có rất nhiều Người “Năng lượng thấp”
  thường trong Trạng thái tức giận, lo lắng, ghen ghét, oán trách…
  Ngẫu nhiên, Bạn cũng sẽ may mắn gặp được người có “Năng lượng cao”:
  tích cực, lạc quan, tỉnh táo, họ luôn có lực ảnh hưởng như vậy ! Bạn sẽ cảm
  thấy ngưỡng mộ và bị họ thu hút, đồng thời Bạn cũng muốn trở thành Người
  giống như thế !
  Luôn luôn bảo trì Thiện Tâm khoan dung độ lượng hòa hợp với Vũ trụ,
  Vũ trụ sẽ đáp lại Bạn những hồi báo tốt đẹp: vận khí tốt, người tốt, vật chất
  và hoàn cảnh tốt. Cho nên, Năng lượng của Bạn sẽ hấp dẫn những Người
  tương đồng với Bạn.
  Vậy ngay từ bây giờ, Chúng ta hãy cải biến trường Năng lượng của mình
  đi !
  Lê Duy biên dịch
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s