TRÁI TIM GIÀU CÓ

Có người hỏi Bill Gates, người đàn ông giàu nhất thế giới, có ai giàu hơn
bạn trên thế giới này không?
Bill Gates đã trả lời, vâng, có một người giàu hơn tôi.
Sau đó, Bill thuật lại một câu chuyện.
“Trong thời gian, lúc đó tôi chưa giàu có hay nổi tiếng, tôi đến sân bay
New York và thấy một người bán báo. Tôi muốn mua một tờ báo nhưng
nhận ra tôi không có đủ tiền lẻ. Vì vậy, tôi đã bỏ ý định mua và trả lại tờ báo.
Tôi nói với người bán báo rằng tôi không có tiền lẻ. Người bán báo nói rằng,
tôi tặng bạn tờ báo này miễn phí. Tôi đã nhận khi anh ta cứ khăng khăng
đưa tôi.
Thật trùng hợp, ba tháng sau, tôi hạ cánh tại cùng một sân bay và một lần
nữa tôi lại không có tiền lẻ để mua báo. Người bán báo một lần nữa cho tôi
tờ báo. Tôi đã từ chối và nói rằng tôi không thể nhận vì hôm nay tôi cũng
không có tiền lẻ. Anh ấy nói, “bạn lấy đi, tôi chia sẻ điều này từ lợi nhuận
của mình, tôi sẽ không bị lỗ đâu!”. Và tôi đã lấy tờ báo.
Sau 19 năm tôi trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến. Đột nhiên
tôi nhớ đến người bán báo đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh ta và sau khoảng
một tháng rưỡi tôi đã tìm thấy anh ta.
Tôi hỏi anh ấy, ông có biết tôi không? Tôi có biết, ông là Bill Gates.
Tôi hỏi lại ông ấy, ông có nhớ một lần ông đưa cho tôi tờ báo miễn phí
không?
Người bán báo nói “Vâng, tôi nhớ. Tôi đã tặng ông hai lần”.
Tôi nói, tôi muốn trả ơn sự giúp đỡ mà ông đã mang cho tôi lúc đó. Bất
cứ điều gì ông muốn trong cuộc sống của mình, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp
ông.

Người bán báo nói, “thưa ông, ông không nghĩ rằng bằng cách đó sự giúp
đỡ của ông không còn phù hợp với tôi sao?”
Tôi đã hỏi tại sao? Ông ấy nói, tôi đã giúp ông khi tôi là một người bán
báo nghèo và ông đang cố gắng giúp tôi ngay bây giờ đây, khi ông đã trở
thành người giàu nhất thế giới. Làm thế nào sự giúp đỡ đó của ông phù hợp
với tôi?
Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng người bán báo giàu hơn tôi vì anh ta không
chờ đợi trở nên giàu có để giúp đỡ ai đó.
Mọi người cần hiểu rằng những người thực sự giàu có là những người sở
hữu một trái tim giàu có hơn là sở hữu nhiều tiền.
Để giúp đỡ người khác, điều quan trọng là cần có một trái tim giàu có.
SƯU TẦM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s