BỚT DỤC VỌNG VÀ THÊM TÌNH THƯƠNG


Trong quyển Ánh Đạo Vàng cụ Võ Đình Cường có kể một câu chuyện về
đức Phật.
“Có lần trên đường tầm đạo sau khi theo đuổi con đường tu khổ hạnh,
một ngày nọ Phật kiệt sức, ngài được một cô thiếu nữ, Tu-xà-đa, đến dâng
cho một bát cháo sữa. Sau khi dùng xong bát cháo sữa ấy, Phật lấy lại sức
khoẻ, ngài hỏi cô Tu-xà-đa

 • Hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của người mà được mạnh khoẻ như xưa,
  công ơn ấy ta biết lấy gì đền đáp lại cho người?
  Cô Tu-Xà-đa đáp:
 • Thưa ngài! Lòng con là một đoá hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai
  là đủ để tươi thắm rồi. Con không có một mong ước tham cầu nào hết. Con
  sống không đòi hỏi cũng không từ chối: thản nhiên nhận lấy mọi việc không
  may xảy đến cho con, không oán trách cũng không trốn tránh. Nhưng bao
  giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày
  hôm nay, vì như con đã thấy, những việc ác sẽ gây hoạ, và những việc thiện
  sẽ gây phúc. Một hạt giống tốt sẽ mang lại một chuỗi hạt lúa vàng. Luật sống
  của con chỉ tóm tắt trong hai điều này mà thôi: bớt dục vọng và thêm tình
  thương.
  Ðức Phật mỉm cười bảo:
 • Những gì người nói rất đích đáng. Sự hiểu biết của người không cần
  kinh sách. Người đi trúng đường không cần ai chỉ bảo, như con bồ câu bay
  trúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong nhân loại, đếm được mấy
  người hiểu và sống như thế? Và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn! Chính
  vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi người hãy về đi. Ta chúc người làm tròn phận
  sự của người. Còn ta, ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm phương giải thoát
  cho nhân loại.”
  Tôi thấy lời chia sẻ của cô Tu-xà-đa rất sâu sắc là:
  “Luật sống của con chỉ tóm tắt trong hai điều này là bớt dục vọng và thêm
  tình thương”. Mà tôi nghĩ rằng thật ra hai điều ấy chỉ là một mà thôi, hễ bớt
  dục vọng thì ta sẽ có thêm tình thương, và ngược lại nếu ta có thêm tình
  thương thì ta cũng sẽ bớt đi dục vọng.
  Tình thương đâu có khác gì với tuệ giác phải không bạn?
  Duy Nhien
  (Measure your life in love)
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s