THÀNH TỰU MỘT ĐỜI TU

Sau thời gian thọ bệnh, Đại lão Hòa thượng Tinh Vân đã xả bỏ báo thân
viên tịch vào chiều ngày 5-2-2023 (ngay ngày Rằm tháng Giêng-Quý Mão),
trụ thế 97 năm. Sau lễ trà tỳ hôm qua (13/2) đã phát hiện nhiều xá-lợi của
Đại lão Hoà thượng.
Khi còn tại thế, Đại lão Hòa thượng Tinh Vân từng nói rằng sau khi mình
viên tịch sẽ không để lại xá-lợi. Tuy nhiên, sau hơn 3 tiếng đồng hồ, khi các
đệ tử đang sắp xếp xương cho Đại lão Hòa thượng thì phát hiện rất nhiều
viên xá-lợi tròn bằng pha lê sạch sẽ, trắng nhẵn bóng, to bằng viên ngọc trai,
xương, có vô số di vật nhỏ, số lượng hiện tại khó có thể đếm được, thật đáng
kinh ngạc.
Hầu hết các xá-lợi của Đại lão Hòa thượng đều trong trắng và tinh khiết
như sữa, giống như chùa Niết Bàn nơi Ngài ngồi; Ngoài ra còn có những
viên xá-lợi pha lê tròn có màu đỏ, vàng, xanh, đen và các màu tráng men
khác. Ngoài ra còn có xương xá-lợi, hoa xá-lợi…
Về phần tại sao Đại lão Hòa thượng Tinh Vân lại nói rằng mình không có
xá-lợi? Đại lão Hòa thượng hy vọng rằng sự hiểu biết của thế giới về Phật
giáo nên quay trở lại những điều cơ bản, thay vì tìm kiếm hình thức và hình
thức, và không nhấn mạnh niềm tin vào xá-lợi. Như Thầy đã từng nói, chỉ
có đạo đức mới là kho tàng vô tận, chứng được chân lý tánh Không mới là
con đường đưa đến giải thoát tối hậu.
Xá-lợi thân thật của Đại lão Hòa thượng chứng minh rằng những hành
giả Bồ-tát của Phật giáo nhân văn phục vụ tất cả chúng sinh trên thế giới với
lòng từ bi và trí tuệ, và thực hiện ba thực hành tốt và bốn thực hành bố thí,
đó cũng là Pháp tối thượng.
Đại lão Hòa thượng Tinh Vân nói rằng ngoài xá-lợi thân thật, tình bạn
trọn đời của Hoà thượng các bài giảng Pháp và các tác phẩm viết, chẳng hạn
như 395 bản sao “Toàn tập của Hòa thượng Tinh Vân”, đều là xá-lợi pháp
thân của Ngài. Nếu ai đọc được thì nâng cao tu dưỡng đạo đức, tự mình tu
tập mới là con đường giải thoát chân chính an lạc hạnh phúc.
Tuệ An lược dịch từ The Merit Times

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s