BỊ TRÚNG LAO MÀ KHÔNG HAY BIẾT

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàva􀄴hi, dạy các Tỷ-kheo:

 • Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, danh vọng, cung kính, là chướng
  ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
 • Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, trong một hồ nước có những con rùa sinh
  sống. Rồi một con rùa nói với con rùa khác: Chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa
  kia không nghe lời đi đến chỗ ấy liền bị người thọ săn phóng trúng nó một
  cây lao có sợi dây.
  Khi thấy con rùa kia đi đến, con rùa này hỏi: Này bạn, bạn có bị thương,
  bị bắn trúng không?
  Không, tôi không bị thương, không bị bắn trúng nhưng có ngọn lao và
  sợi dây dính theo lưng tôi.
  Này bạn, bạn bị thương thật rồi. Bạn bị bắn trúng thật rồi. Chính vì
  những vật này của người thợ săn mà cha ông của bạn rơi vào bất hạnh, rơi
  vào tai họa.
 • Này các Tỷ-kheo, người thợ săn chỉ cho ác ma. Cái lao chỉ cho lợi đắc,
  danh vọng và cung kính. Sợi dây chỉ cho hỷ tham.
 • Tỷ-kheo nào, đối với lợi đắc, danh vọng, cung kính mà thọ hưởng và
  luyến ái thì vị ấy đã bị lao đâm trúng, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn
  làm gì thì làm.
  (Tương Ưng Bộ II, chương 6, phẩm 1, phần Con rùa [lược])
  LỜI BÀN:
  Lợi danh là một trong những món dục hấp dẫn ở đời. Khi chưa đoạn trừ
  tâm tham thì tất nhiên chúng ta vẫn bị cuốn theo ngũ dục. Vấn đề là mỗi
  người có nhận ra điều ấy để tự thúc liễm, chỉnh đốn thân tâm của mình trước
  cơn lốc tham dục hay không?

Chuyện con rùa bị người thợ săn phóng lao cắm chặt trên lưng cùng với
sợi dây mà không tự biết mình đang bị nạn, sắp rơi vào tai họa cho ta nhiều
suy ngẫm. Phải chăng đâu đó trên thân tâm mình cũng đang dính chặt một
ngọn lao danh lợi? Nhưng chắc là không, vì chẳng thấy đau đớn hay thống
khổ gì cả! Cũng như chú rùa kia nhờ chiếc mai dày nên dù trúng lao nhưng
không có cảm giác đau, và đây mới là vấn đề.
Làm được những điều tốt, các việc thiện hay những Phật sự nói chung
vốn thật quý hóa. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng từ tâm, phụng sự chúng sinh
lâu dài trong tinh thần vô ngã vị tha, quả chẳng dễ dàng. Sự thành công lắm
khi trở thành phù sa màu mỡ cho cái tôi nảy mầm, bén rễ. Một khi cái tôi có
mặt thì tham ái và chấp thủ bắt đầu trỗi dậy, ngọn lao và sợi dây xuất hiện,
khả năng lọt vào vòng kềm tỏa của ác ma có thể xảy ra.
Do đó, thường xuyên cảnh giác với danh lợi và cung kính, tỉnh táo trước
vị ngọt của dục để tránh những ngọn lao luôn nhắm vào chúng ta. Người
thợ săn dễ dàng khống chế, bắt làm thịt con rùa đã trúng lao. Cũng vậy,
chúng ta cũng dễ dàng bị ác ma điều khiển, thao túng, dẫn dắt khi mống
tâm thọ hưởng và luyến ái lợi danh.
QUẢNG TÁNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s