CÁI CHO NHÂN ÁI

Sau khi vượt biển thành công và tỵ nạn tại Thailand khoảng 6 tháng, tôi
được nước Mỹ chấp thuận cho định cư. Lộ trình chuyến bay từ Bangkok đến
San Francisco Hoa kỳ sẽ quá cảnh ở Tokyo, Nhật Bản.
Chuyện sau đây xảy ra khi đoàn chúng tôi già trẻ lớn bé… gần một trăm
người tỵ nạn áo quần xốc xếch ngồi chờ 3 tiếng ở phi trường Tokyo đợi
chuyển chuyến bay đi đến miền đất hứa.
Thời gian khá lâu nên bắt đầu cảm thấy đói. Tôi và vài người nữa trong
đoàn bèn tới một gian hàng nhỏ bán bánh mì ngay trong phi trường gần đó
mua.
Lúc trả tiền, người bán hỏi có phải Vietnamese refugees?
Tôi trả lời phải.
Họ nói khỏi trả tiền, lại còn tặng thêm mỗi người một lon nước.
Tôi trở về chỗ ngồi chưa kịp thưởng thức đã thấy hai người vợ chồng chủ
tiệm khệ nệ khiêng ra một khay đầy bánh mì kẹp thịt và một bình nước lọc
với ly giấy tới chỗ những người tỵ nạn đang ngồi tặng cả đoàn.
Khi đưa bánh thấy trong đoàn có một bé sơ sinh, họ bèn cho người đi
mua thêm bình sữa.
Hình ảnh làm tôi nhớ mãi là có một bà cụ trong đoàn vì cảm kích lòng tốt
của hai người chủ tiệm, bà theo lối Việt Nam cúi đầu chắp tay xá cám ơn thật
sâu.
Hai vợ chồng họ bèn nghiêm trang đứng và cùng cúi đầu trước bà cụ xá
lại để trả lễ.
Tôi khi đó vẫn còn nhỏ nên hơi ngạc nhiên về thái độ lịch sự của họ.
Càng lớn lên tôi mới hiểu không dễ gì có một tấm lòng như vậy.

Hai người này tuy là người cho, nhưng họ vẫn có tấm lòng kính trọng với
người nhận. Một cái cho nhân ái, vô vị lợi, không phải là cái cho bố thí của
một anh nhà giàu với một người ăn xin trên hè phố.
Mấy chục miếng bánh mì chắc không phải món tiền lớn đối với họ, nhưng
vẫn là một số tiền đáng kể họ phải bỏ công làm mới có.
Họ biết rằng những người Việt tỵ nạn này vài tiếng nữa thôi sẽ đi về
những miền xa xôi và chắc sẽ không có cơ hội gặp lại… nhưng họ vẫn sẵn
lòng giúp đỡ không hề nghĩ đến sự đền đáp.
Một lần nữa, dù rất muộn màng, xin nghiêng mình cảm tạ tấm lòng nhân
ái của đôi vợ chồng người Nhật tại phi trường Tokyo năm nào./.
(A true story) ThaiNC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s