CHUYỆN NGẮN NƠI CỬA PHẬT

HỌC CÁCH HÀNH XỬ
Hàn Sơn hỏi Thập Đắc:
“Trên thế gian này có người phỉ báng ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta, cười nhạo
ta, khinh thường ta, lợi dụng ta, lừa gạt ta. Vậy nên cư xử ra sao với những
người đó?”
Thập Đắc trả lời:
“Nhẫn nhịn người đó, nhường nhịn người đó, tránh xa người đó, thuận
theo người đó, chịu đựng người đó, kính trọng người đó, không để ý đến
người đó. Cứ thế qua mấy năm rồi anh hẵng nhìn lại người ta.
BÀI HỌC SUY NGẪM:
Những người gây khó khăn lại chính là những người mang đến cho bạn
cơ hội để nhìn lại bản thân và giúp bạn có những thay đổi tích cực trong tính
cách của mình.
Người gây khó khăn cho ta cũng giống như những chiếc gương vậy. Họ
giúp chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta đã tạo ra một phiên bản méo mó
và phóng đại về bản thân mình. Chúng ta tìm thấy con người thật của mình
và sống thật với bản thân bằng những gì chúng ta đang có.
Hãy biết ơn những người gây khó khăn trong cuộc sống của bạn, hãy học
từ họ và họ sẽ chỉ cho bạn biết chính xác đâu là mẫu người bạn không muốn
trở thành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s