CHÚNG SINH CÓ HIẾU ÍT NHƯ ĐẤT DÍNH TRÊN MÓNG TAY


Hình ảnh chút đất tí tẹo trong móng tay đem so với đất trên địa cầu mà
Thế Tôn dùng để minh họa cho vấn đề người thực sự có hiếu ở trên đời rất
ít, thật hiếm, khiến chúng ta chợt chạnh lòng. Ít và hiếm như vậy thì rất có
thể mình sẽ ở ngoài số đó, trở thành người bất hiếu hay chưa tròn đạo làm
con. Vậy mà lâu nay mình vẫn nghĩ rằng ta đã là hiếu tử đích thực. Ngài có
quá lời chăng khi người có hiếu ở đời chiếm một tỉ lệ thấp như vậy?
Ai suy ngẫm kỹ, tường tận vấn đề sẽ tự nhận ra rằng hầu hết chúng ta
đều có tâm hiếu, đều thương kính cha mẹ, mong được đáp đền thâm ân sinh
dưỡng nhưng vì vô vàn lý do và nhân duyên khác nhau, để rồi cái tâm hiếu
ấy tuy vẫn còn đó mà chưa biến thành hạnh hiếu, hoặc có chăng thì cũng chỉ
thể hiện được phần nào. Để rồi khi cơ hội đi qua, lá vàng kia một mai sớm
vội lìa cành, áng mây thu tím biếc chợt tan biến, đọng lại trong lòng vấn
vương lắm nỗi, hối tiếc nhiều điều. Bấy giờ, chúng ta mới ngộ ra lời dạy
thậm thâm của Thế Tôn, thầm chấp nhận rằng con vốn không bất hiếu
nhưng thực sự thì chữ hiếu chưa tròn.
*

 • *
  “Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ.
  Bấy giờ, Đức Thế Tôn lấy trong móng tay một ít đất, rồi nói với các Tỳ-
  kheo:
 • Các ông nghĩ thế nào, đất trên móng tay Ta nhiều, hay đất ở đại địa
  này nhiều?
  Các Tỳ-kheo bạch Phật:
 • Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn là rất ít, ít lắm, còn
  đất ở đại địa thì nhiều vô lượng, cho đến không thể dùng toán số,
  hay thí dụ để so sánh được.
  Phật bảo các Tỳ-kheo:
 • Những chúng sanh biết có cha mẹ thì cũng như đất dính trên móng
  tay; Số chúng sanh không biết đến có mẹ cha cũng như đất ở đại địa.
 • Những chúng sanh biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa-môn, Bà-lamôn
  và làm những điều cần làm phước đời này, đời khác, sợ tội thường
  bố thí, ăn chay giữ giới thì cũng như đất dính trên đầu móng tay; Số
  chúng sanh không biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa-môn, Bà-la-môn,
  làm những điều phước cần ở đời này, đời khác, sợ tọâi lỗi thường bố thí,
  ăn chay, giữ giới thì cũng như đất ở đại địa.
 • Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm,
  không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói thêu dệt
  thì cũng như đất trên móng tay; Số chúng sanh không giữ gìn giới luật
  thì cũng như đất ở đại địa…
  Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy,
  hoan hỷ phụng hành”.
  (Kinh Tạp A-hàm, kinh số 442 )
  *
 • *
  Mới hay, tâm hiếu và hạnh hiếu song hành quả không phải dễ. Nhiều, rất
  nhiều trong chúng ta đã nghĩ rằng mình có hiếu nhưng kỳ thật thì chưa. Nếu
  chưa thì hãy nhanh tay lẹ chân mà chạy đua với thời gian vì vẫn còn kịp.
  Đừng để một mai kia ta phải hối tiếc vì sự lần lữa, hứa hẹn của mình. ‘Chúng
  sinh biết có cha mẹ cũng như đất dính trong móng tay’ chính là một công án
  nhắc ta rằng phải nỗ lực thật nhiều, tranh thủ hết mức để làm tất cả những
  gì có thể cho cha mẹ khi chưa quá muộn.
  Song hành với hiếu kính cha mẹ là biết tôn kính các bậc sư trưởng, làm
  phước, sợ tội, bố thí, ăn chay cho đến biết vâng giữ năm nhân cách cao
  thượng của người Phật tử (không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh,
  không nói dối, không say nghiện), những hạnh lành này tuy dễ biết mà cũng rất
  khó làm. Dẫu khó nhưng nếu làm được thì thật quý hóa, có thiện căn sâu
  dày. Vì thế, khi suy ngẫm và đối chiếu với thực tiễn cuộc sống, nếu ai từng
  biết ơn và đền ơn cha mẹ, biết tôn kính bậc thầy, biết bố thí cúng dường, biết
  vâng giữ giới luật cao thượng thì đó là một phước báo lớn, hãy trân quý và
  giữ gìn.
  Mùa hiếu về, lời Phật dạy ‘những chúng sanh biết có cha mẹ thì cũng như
  đất dính trên móng tay’ luôn đồng vọng quanh ta, như làn roi lạnh buốt quất
  vào những tâm hồn lãng quên khiến giật mình thức tỉnh. Thế nên không hứa
  hẹn nữa, chẳng chần chừ nữa, những người con Phật hiếu thảo hãy làm ngay
  và luôn những gì trong khả năng có thể cho cha mẹ, những ân nhân đáng
  kính và thập phương bằng hữu huynh đệ trong cuộc đời tạm bợ vô thường
  này.
  Quảng Tánh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s