ĐÁNH RỚT CẢ LỚP HỌC


Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh
rớt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học.
Vì học sinh lớp này kiên quyết cho rằng, một xã hội có hình thái tổ chức
hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo, và đó là một
xã hội tuyệt vời.
Thế là vị giáo sư nói:

 • Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó.
  Từ nay, tất cả các điểm sẽ được cộng lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận
  được điểm như nhau, vì thế không ai bị rớt và cũng không ai được điểm A
  cả.”
  Sau bài thi đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh
  viên siêng năng rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng.
  Qua bài thi thứ hai, điểm trung bình cho cả lớp là D! Không ai vui cả. Vì
  những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm chỉ
  thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học in ít thôi.
  Đến bài thi thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, mà
  còn nổ ra các cuộc cãi vã, nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu
  và tức giận, tất cả mọi người không ai còn muốn học để người khác có lợi.
  Bài cuối cùng, tất cả đều rớt, khiến ai cũng sững sốt, ngỡ ngàng…
  Giáo sư đã nói với họ rằng:
 • Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy
  được rằng, kiểu xã hội công bằng mà các bạn đang mong muốn rất khó thành
  hiện thực, vì dù ý tưởng rất hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng
  ai có động lực muốn làm việc nữa.”
  Cuối cùng ông kết luận:
 • Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu
  nghèo đi.
 • Người không làm gì mà vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì
  lại không được hưởng đáng với công sức bỏ ra.
 • Chính phủ cho free ai cái gì, thì phải lấy thứ đó từ người khác.
 • Khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người
  khác làm cho, còn một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm kiệt xác cũng chẳng
  ích gì vì sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc
  của mọi xã hội!
  ST.
  Chú thích: Hệ thống điểm từ A (cao nhất) đến F (thấp nhất)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s