MỌI THỨ ĐỀU CÓ HAI MẶT và Bạn Phải Nhìn Thấy Cả Hai


Giáo pháp của Đức Phật thâm sâu tinh tế. Không dễ hiểu đâu .
Nếu trí huệ chân chánh chưa phát sinh, bạn không thể nhận ra nó.
Khi bạn hạnh phúc, bạn nghĩ rằng đời chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Khi bạn đau khổ, bạn cho rằng đời sống toàn là đau khổ.
Bạn không nhận ra rằng hễ có lớn thì có nhỏ, hễ có nhỏ thì có lớn.
Bạn không nhận ra điều này. Bạn chỉ nhìn thấy một mặt.
Mọi thứ đều có hai mặt và bạn phải nhìn thấy cả hai.
Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó ; khi đau khổ phát
sinh, bạn cũng không chìm đắm. Khi hạnh phúc đến, bạn không quên sự
khổ vì bạn biết rằng chúng phụ thuộc vào nhau.
Cũng thế ấy, thức ăn có lợi cho tất cả muôn loài – để nuôi dưỡng thân thể.
Nhưng thức ăn cũng có thể có hại, chẳng hạn nó có thể gây ra nhiều chứng
đau dạ dày khác nhau.
Khi bạn nhìn thấy lợi điểm của một thứ gì, bạn phải đồng thời nhận biết
yếu điểm của nó, và ngược lại. Khi bạn cảm thấy thù hận và ganh ghét, bạn
nên thiền quán về tình thương và sự cảm thông.
Bằng cách này, bạn trở nên quân bình hơn và tâm của bạn trở nên an định
hơn.
(T.S : Ajahn Chah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s